O NÁS

Naší hlavní motivací k založení kavárny v Habrech bylo nabídnout nejen místním obyvatelům možnost posezení u dobré kávy a pracovní uplatnění osobám s postižením žijícím v regionu.  Kavárna Na Cestě funguje na principech sociálního podniku, to znamená, že pomáhá lidem s handicapem zapojit se do běžného života. V naší kavárně se můžete potkat s klienty Domova ve Zboží, osobami s lehkým mentálním handicapem.

Projekt vzniku kavárny je spolufinancován z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost. Záměrem projektu je založení a provoz integračního sociálního podniku – kavárny ve městě Habry. Podnik zaměstnává celkem 10 osob, z toho 4 osoby se zdravotním handicapem (poměr zaměstnanců ze znevýhodněných skupin vůči celkovému počtu zaměstnanců činí vždy min. 30 %, v průměru vychází na 44 %).

Název projektu: Sociální podnik Habry

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016455

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kavárna Na cestě sleduje společensky prospěšné cíle a naplňuje principy sociálního podnikání – více informací je k dispozici ZDE a také ve Statutu organizace dostupném na Obchodním rejstříku ZDE.