O NÁS

Naší hlavní motivací k provozování kavárny v Habrech je nabídnout nejen místním obyvatelům možnost posezení u dobré kávy a pracovní uplatnění osobám s postižením či jiným znevýhodněním na pracovním trhu, jež žijí v regionu. V naší kavárně se můžete potkat s klienty Domova ve Zboží, osobami s lehkým mentálním handicapem.

Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce je spolufinancováno z Evropského strukturálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost plus. Podnik zaměstnává 4 osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce, z toho 3 osoby se zdravotním handicapem.

Název projektu: Projekt OPZ+ MAS Královská stezka 2023 – 2025

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01.00/22_008/0000086

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.