O NÁS

Naší hlavní motivací k založení kavárny v Habrech bylo nabídnout nejen místním obyvatelům možnost posezení u dobré kávy a pracovní uplatnění osobám s postižením žijícím v regionu.  Kavárna Na Cestě funguje na principech sociálního podniku, to znamená, že pomáhá lidem s handicapem zapojit se do běžného života. V naší kavárně se můžete potkat s klienty Domova ve Zboží, osobami s lehkým mentálním handicapem.

Projekt vzniku kavárny je spolufinancován z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost. Záměrem projektu je založení a provoz integračního sociálního podniku – kavárny ve městě Habry. Podnik zaměstnává  5 osob se zdravotním handicapem (poměr zaměstnanců ze znevýhodněných skupin vůči celkovému počtu zaměstnanců činí vždy min. 30 %, aktuálně toto číslo dosahuje hodnoty přes 40 %).

Název projektu: Sociální podnik Habry

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016455

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kavárna Na cestě sleduje společensky prospěšné cíle a naplňuje principy sociálního podnikání .

Minimálně 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů.

Podrobné  informace k naplňování principů sociálního podnikání jsou k dispozici ZDE a také ve Statutu organizace dostupném na Obchodním rejstříku ZDE.